Bcons Việt Nam gửi đến quý khách hàng cập nhật hình ảnh và video tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An mới nhất. Tất cả thông tin về tiến độ thi công dự án Bcons sẽ được chúng tôi cập nhât thường xuyên và liên tục theo từng tháng. Quý khách hàng muốn nhận thông tin mới nhất về dự án có thể liên hệ qua số hotline PKD để được hỗ trợ chi tiết.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS CITY DĨ AN THÁNG 09/2023

Ngày 10/09/2023, Tiến độ Bcons City đang thi công kết cấu phần thân (tầng 10 tháp A+B1 và tầng 9 tháp B2+C)

Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên
Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ trên
Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp A+B1
Mặt ngoài Tháp B2+C
Mặt ngoài Tháp B2+C
Thi công cốp pha cột, hệ chống dầm sàn tầng điển hình Tháp B2+C
Thi công cốp pha cột, hệ chống dầm sàn tầng điển hình Tháp B2+C
Thi công thép dầm, sàn tầng điển hình Tháp A+B1
Thi công thép dầm, sàn tầng điển hình Tháp A+B1

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS CITY DĨ AN THÁNG 08/2023

Theo cập nhật ngày 25/07/2023, Bcons City – Tháp Green Topaz đang thi công kết cấu phần thân: Tầng 5 tháp A+B và tầng 4 tháp B+C:

Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ cẩu tháp 25.07
Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ cẩu tháp 25.07
Mặt ngoài Tháp A+B 25.07
Mặt ngoài Tháp A+B 25.07
Mặt ngoài Tháp B+C 25.07
Mặt ngoài Tháp B+C 25.07
Thi công thép tầng điển hình Tháp A+B 25.07
Thi công thép tầng điển hình Tháp A+B 25.07
Thi công thép tầng điển hình Tháp B+C 25.07
Thi công thép tầng điển hình Tháp B+C 25.07

Theo cập nhật ngày 10/07/2023, Bcons City – Tháp Green Topaz đang thi công kết cấu tầng 4:

Mặt bằng tổng thể thể dự án nhìn từ cẩu tháp
Mặt bằng tổng thể thể dự án nhìn từ cẩu tháp
Mặt ngoài Tháp A+B
Mặt ngoài Tháp A+B
Mặt ngoài Tháp B+C
Mặt ngoài Tháp B+C
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng điển hình Tháp A+B
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng điển hình Tháp A+B
Thi công thép tầng điển hình Tháp B+C
Thi công thép tầng điển hình Tháp B+C

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS CITY DĨ AN THÁNG 06/2023

Cập nhật ngày 23/06/2023, Bcons City – Tháp Green Topaz đang thi công kết cấu tầng 3:

Mặt bằng lối đi nội bộ xung quanh dự án
Mặt bằng lối đi nội bộ xung quanh dự án
Mặt bằng tổng thể tháp A
Mặt bằng tổng thể tháp A
Mặt bằng tổng thể tháp B
Mặt bằng tổng thể tháp B
Mặt bằng tổng thể thể dự án nhìn từ cẩu tháp
Mặt bằng tổng thể thể dự án nhìn từ cẩu tháp
Thi công thép tháp A
Thi công thép tháp A

Cập nhật ngày 03/06/2023, Bcons City – Tháp Green Topaz đang thi công kết cấu dầm sàn tầng 2. Một số hình ảnh tại công trường:

Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ Tháp A
Mặt bằng tổng thể dự án nhìn từ Tháp A
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng 2 Tháp A
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng 2 Tháp A
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng 2 Tháp B
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng 2 Tháp B
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng 2 Tháp C
Thi công hệ chống cốp pha dầm sàn tầng 2 Tháp C

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS CITY DĨ AN THÁNG 05/2023

Theo cập nhật ngày 18/05/2023, Bcons City – Tháp Green Topaz đang được thi công kết cấu tầng 1. Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng tại công trường:

Đã đổ bê tông sàn tầng 1 (zone 3) (lũy kế 60% diện tích sàn)
Đã đổ bê tông sàn tầng 1 (zone 3) (lũy kế 60% diện tích sàn)
Tiến độ xây dựng dự án Bcons City ngày 18/05/2023
Tiến độ xây dựng dự án Bcons City ngày 18/05/2023
Tiến độ xây dựng dự án Bcons City ngày 18/05/2023
Tiến độ xây dựng dự án Bcons City ngày 18/05/2023
Tiến độ xây dựng dự án Bcons City ngày 18/05/2023
Tiến độ xây dựng dự án Bcons City ngày 18/05/2023
Đang thi công thép sàn tầng 1(zone 4)
Đang thi công thép sàn tầng 1(zone 4)

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS CITY DĨ AN THÁNG 04/2023

Theo cập nhật ngày 18/04/2023, Bcons City – Tháp Green Topaz đang được thi công kết cấu tầng 1. Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng tại công trường ngày 18/04/2023:

Tiến độ xây dựng Bcons City ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Tháp Green Topaz ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Tháp Green Topaz ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Tháp Green Topaz ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Tháp Green Topaz ngày 18/04/2023

Hiện tại, Bcons City – Tháp Green Topaz đã được thi công phần móng hoàn thành và đang được thi công kết cấu phần hầm. Tiến độ xây dựng tại công trường đang rất khẩn trương theo đúng cam kết của chủ đầu tư Bcons.

Tiến độ xây dựng Bcons City tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City tháng 04/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS CITY DĨ AN THÁNG 03/2023

Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023
Tiến Độ Xây Dựng Bcons City Dĩ An tháng 03/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS CITY DĨ AN THÁNG 02/2023

Tiến độ xây dựng dự án Bcons City tháng 2/2023 đã hoàn thiện nhiều hạng mục về cơ sở hạ tầng như:

  • Đã hoàn thiện sàn hầm tầng 2, vách hầm tầng 2
  • Đang thi công kè + vách hầm tầng 1
  • Đã có giấy nghiệm thu phần móng, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán cho tòa tháp Green Topaz Bcons City
  • Thời gian ký Hợp đồng mua bán chung cư Bcons City tháp Green Topaz. Thông tin chi tiết sẽ được chủ đầu tư thông báo đến khách hàng vào cuối tháng 02/2023

Video Flycam tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 02/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons City Dĩ An tháng 2/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS CITY DĨ AN THÁNG 01/2023

Tiến độ xây dựng dự án Bcons City tháng 1/2023 đã hoàn thiện nhiều hạng mục về cơ sở hạ tầng như:

  • Đã hoàn thiện phần móng dự án – và đang làm hồ sơ nghiệm thu móng cho tháp Green Topaz
  • Đã hoàn thiện sàn hầm tầng 2
  • Đang thi công kè + vách hầm tầng 2
  • Chuẩn bị ký HĐMB cho tháp Green Topaz Bcons City
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023
Tiến độ xây dựng Bcons City Dĩ An tháng 1/2023

Bcons City Thống Nhất Dĩ An Bình Dương là dự án khu phức hợp gồm nhà phố và căn hộ cao cấp, có diện tích 4,4 ha và 4000 căn hộ tiêu chuẩn 1-3 phòng ngủ. Dự án nằm tại Đường Thống Nhất, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, liền kề Thành phố Thủ Đức. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được bàn giao vào quý III/2024 và được thiết kế với chuỗi tiện ích đa dạng kết hợp với không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên. Chủ đầu tư hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân sinh sống tại Bcons City.

Tổng Quan Dự Án Căn Hộ Bcons City
Tổng Quan Dự Án Căn Hộ Bcons City

CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ BCONS POLYGON BÌNH DƯƠNG

(Phone, iMessage, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Rate this post

BCONS VIỆT NAM | SGD BẤT ĐỘNG SẢN BCONS

Bcons Việt Nam là trang thông tin mua bán các dự án bất động sản của chủ đầu tư Bcons. Tổng hợp & cập nhật thông tin dự án , tiến độ xây dựng, giá mua bán cho thuê căn hộ Bcons thường xuyên và liên tục. Tất cả thông tin đều được kiểm định kỹ càng trước khi xuất bản