Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee hiện đang được xây dựng đến đâu? Dự án đã được cất nóc hay chưa? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được Bcons Việt Nam cập nhật thường xuyên và liên tục tại danh mục Tiến độ Bcons Bee. Cùng đội ngũ Bcons tìm hiểu tiến độ dự án căn hộ Bcons Bee tháng 09 năm 2023 đang ở giai đoạn nào nhé!

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 8 NĂM 2022

Ngày 04/08/2022, hiện tại dự án đang được chủ đầu tư triển khai các hạng tiện ích của dự án. Song song đó, chủ đầu tư đang tiến hành bàn giao căn hộ đến tay khách hàng. Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee luôn đúng tiến độ dự kiến ban đầu.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Hoàn Thiện Tiện Ích Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

View Dự Án Căn Hộ Bcons Bee Từ Flycam

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Bee

View Dự Án Căn Hộ Bcons Bee Từ Flycam

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 7 NĂM 2022

Ngày 03/07/2022, hiện tại dự án đang được chủ đầu tư triển khai các hạng tiện ích của dự án. Dự kiến tháng 12/2022, Chủ đầu tư chính thức bàn giao căn hộ Bcons Bee đến tay khách hàng.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 07 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 07 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công hồ bơi Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 07 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công đường nội khu dự án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 07 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 6 NĂM 2022

Ngày 16/06/2022, hiện tại dự án đang được chủ đầu tư triển khai các hạng mục bên trong: hoàn thiện căn hộ, tiện ích của dự án. Dự kiến tháng 12/2022, Chủ đầu tư chính thức bàn giao căn hộ Bcons Bee đến tay khách hàng.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 06 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 5 NĂM 2022

Ngày 04/05/2022, hiện tại dự án đang được chủ đầu tư triển khai các hạng mục bên trong: hoàn thiện căn hộ, tiện ích của dự án. Dự kiến tháng 12/2022, Chủ đầu tư chính thức bàn giao căn hộ Bcons Bee đến tay khách hàng.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 05 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công thang máy dự án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 05 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công lát gạch dự án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 05 Năm 2022

Công nhân đang thi công sơn tường căn hộ Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 05 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang tiến hàng sơn tường

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 05 Năm 2022

Tiến độ dự án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 05 Năm 2022

Hệ thống nước dưới hầm dự án Bcons Bee

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 3 NĂM 2022

Ngày 15/03/2022, hiện tại dự án đang được chủ đầu tư triển khai các hạng mục bên trong: hoàn thiện căn hộ, tiện ích của dự án. Dự kiến tháng 12/2022, Chủ đầu tư chính thức bàn giao căn hộ Bcons Bee đến tay khách hàng.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Bee Tháng 03 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 2 NĂM 2022

Ngày 15/02/2022, Chủ đầu tư đang thi công hoàn thiện.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 02 Năm 2022

Tiến độ dự án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 02 Năm 2022

Tiến độ dự án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 02 Năm 2022

Tiến độ dự án Bcons Bee nhìn từ trên cao

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 1 NĂM 2022

Ngày 15/01/2022, Chủ đầu tư đang thi công hoàn thiện các hạng mục.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee Tháng 01 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 12 NĂM 2021

Ngày 14/12/2021, Chủ đầu tư chính thức cất nóc dự án Bcons Bee. Hiện tại dự án đang được chủ đầu tư triển khai các hạng mục bên trong: hoàn thiện căn hộ, tiện ích của dự án. Dự kiến tháng 12/2022, Chủ đầu tư chính thức bàn giao căn hộ Bcons Bee đến tay khách hàng.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee

Lễ cất nóc dự án Bcons Bee ngày 14/12/2021

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Bee

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 10 NĂM 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee Bình Dương ngày 19/10/2021 đã đổ xong tầng 19. Cụ thể:

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Bee tháng 10 năm 2021

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Bee nhìn từ cổng chính Trần Đại Nghĩa

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Bee nhìn từ cổng chính

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Bee

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Bee tháng 10 năm 2021

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Bee

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 7 NĂM 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee Bình Dương ngày 19/07/2021 đã đổ xong tầng 18. Cụ thể:

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021
Hình ảnh chụp ngay trước cổng công trường dự án Bcons Bee
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021
Chủ đầu tư Bcons vẫn đảm bảo tiến độ thi công 3 ca/ngày
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021
Dự án Bcons Bee dự kiến bàn giao đến khách hàng vào quý II/2022

Cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Bee ngày 09/07/2021 đã đổ xong sàn tầng 17. Cụ thể:

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021
tien-do-xay-dung-can-ho-bcons-bee-thang-7_7
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021
tien-do-xay-dung-can-ho-bcons-bee-thang-7_8
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021

Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Bee ngày 02/07/2021 đã đổ xong sàn tầng 16. Cụ thể:

tien-do-xay-dung-can-ho-bcons-bee-thang-7_2
Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 07/2021
tien-do-xay-dung-can-ho-bcons-bee-thang-7_6

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CĂN HỘ BCONS BEE THÁNG 6 NĂM 2021

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Bee tháng 6 năm 2021 cập nhập trực tiếp từ chủ đầu tư. Dự án hiện được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công 3 ca/ngày liên tục để kịp tiến độ bàn giao căn hộ. Hiện tại dự án đã đổ xong sàn tầng 15 và đang được triển khai các hạng mục của lãnh đạo đưa ra.

Cùng đội ngũ sàn bất động sản Bcons cập nhập hình ảnh tiến độ xây dựng dự án Bcons Bee tháng 6 năm 2021 nhé!

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Bee tháng 6

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 6

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Bee tháng 6

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 6

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ Bcons Bee tháng 6

Xem thêm chi tiết: Căn hộ Bcons Bee

KÝ GỬI

Chúng tôi có nhận mua bán, ký gửi, cho thuê căn hộ, Officetel, căn hộ Thương Mại Dịch Vụ, Shophouse dự án chung cư Bình Dương. Quý Khách hàng cần hỗ trợ thông tin về mua bán, ký gửi, cho thuê Bcons Bee Bình Dương vui lòng liên hệ qua Điện thoại, iMessage, Viber, Zalo hoặc Wechat qua số điện thoại 08 2625 7777

Quý Khách hàng cần hỗ trợ mua bán lại, ký gửi căn hộ Bcons Bee Bình Dương vui lòng nhắn thông tin mã căn hộ Bcons Bình Dương qua Zalo/Viber qua số điện thoại 08 2625 7777 với nội dung như sau:

 • Bán/ cho thuê căn hộ Bcons Bee Bình Dương Mã căn hộ: …. ( Block …. – Tầng….. – căn số ……)
 • Diện tích xây dựng: …….m2
 • Giá bán gồm VAT + Phí bảo trì trên hợp đồng: ….. vnđ
 • Lợi nhuận muốn thu về ( sau khi trừ các chi phí: phí môi giới, công chứng, thuế….): …. vnđ
 • Tiến độ thanh toán trên hợp đồng: ……………. ( Anh/chị vui lòng chụp tiến độ thanh toán trên hợp đồng của mình để chúng tôi biết tiến độ thanh toán còn lại trên hợp đồng)
 • Họ tên & SĐT liên hệ: …….

Hoặc đăng ký ký gửi bán/cho thuê tại đây

  Mua bán / Ký gửi bất động sản

  CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ BCONS BEE BÌNH DƯƠNG

  (Phone, iMessage, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

  Rate this post

  BCONS VIỆT NAM | SGD BẤT ĐỘNG SẢN BCONS

  Bcons Việt Nam là trang thông tin mua bán các dự án bất động sản của chủ đầu tư Bcons. Tổng hợp & cập nhật thông tin dự án , tiến độ xây dựng, giá mua bán cho thuê căn hộ Bcons thường xuyên và liên tục. Tất cả thông tin đều được kiểm định kỹ càng trước khi xuất bản