Tiến độ xây dựng dự án Bcons Polygon tháng 12/2023 hiện đang được xây dựng đến đâu? Dự án đã thi công trở lại chưa? Và khi nào bắt đầu ký Hợp đồng mua bán? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án Bcons Polygon sẽ được Bcons Việt Nam cập nhật thường xuyên và liên tục tại danh mục Tiến độ. Cùng đội ngũ Bcons Việt Nam tìm hiểu tiến độ xây dựng dự án Bcons Polygon tháng 10 năm 2023 đang ở giai đoạn nào nhé!

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 11/2023

Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 21.11.2023
Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 21.11.2023
Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 21.11.2023
Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 21.11.2023
Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 21.11.2023
Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 21.11.2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ xây dựng Dự án Bcons Polygon ngày 14/11/2023:

 • Kết cấu tầng 23 tháp A và tầng 26 tháp B
 • Hoàn thiện tầng 17 tháp A và tầng 19 tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp B
Mặt ngoài tháp B
Thi công hoàn thiện tường
Thi công hoàn thiện tường
Thi công kết cấu dầm sàn
Thi công kết cấu dầm sàn

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 10/2023

Tới ngày 10/10/2023, tiến độ xây dựng dự án Bcons Polygon:

 • Kết cấu tầng 19 tháp A
 • Tầng 22 tháp B
 • Hoàn thiện tầng 14 tháp A
 • Tầng 17 tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp B
Mặt ngoài tháp B
Thi công hoàn thiện tường
Thi công hoàn thiện tường
Thi công kết cấu dầm sàn
Thi công kết cấu dầm sàn

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 09/2023

Tới ngày 10/09/2023, Tập đoàn Bcons xin Thông báo tiến độ thi công của dự án Bcons Polygon:

 • Kết cấu tầng 16 tháp A và tầng 19 tháp B
 • Hoàn thiện tầng 12 tháp A và tầng 13 tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp B
Mặt ngoài tháp B
Thi công hoàn thiện tường
Thi công hoàn thiện tường
Thi công kết cấu dầm sàn
Thi công kết cấu dầm sàn

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 08/2023

Tới ngày 25/08/2023, Tập Đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công căn hộ Bcons Polygon:

 • Kết cấu Tầng 15 Tháp A, Tầng 17 tháp B.
 • Hoàn thiện Tầng 9 Tháp A, Tầng 11 Tháp B.
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp B
Mặt ngoài tháp B
Thi công hoàn thiện tường
Thi công hoàn thiện tường
Thi công kết cấu dầm sàn
Thi công kết cấu dầm sàn

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 07/2023

Ngày 25/07/2023, căn hộ Bcons Polygon đã thi công:

 • Kết cấu phần thân: tầng 12 tòa tháp A
 • Tầng 13 tòa tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A 25.07
Mặt bằng dầm sàn tháp A 25.07
Mặt bằng dầm sàn tháp B 25.07
Mặt bằng dầm sàn tháp B 25.07
Mặt ngoài tháp A 25.07
Mặt ngoài tháp A 25.07
Mặt ngoài tháp B 25.07
Mặt ngoài tháp B 25.07
Thi công kết cấu dầm sàn 25.07
Thi công kết cấu dầm sàn 25.07

Ngày 10/07/2023, căn hộ dự án Bcons Polygon đã thi công đến:

 • Kết cấu phần thân: tầng 11 tòa tháp A và tầng 12 tòa tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp B
Mặt ngoài tháp B
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp A
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp A
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp B
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp B

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 06/2023

Tới ngày 23/06/2023, Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon đã thi công:

 • Kết cấu phần thân của tầng 10 tháp B và tầng 9 của tòa tháp A
Lắp đặt hệ thống Mep trục đứng tháp B
Lắp đặt hệ thống Mep trục đứng tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình

Ngày 03/06/2023, Tiến độ dự án căn hộ Bcons Polygon đang thi công tới:

 • Kết cấu phần thân của tầng 9 tháp B và tầng 8 tháp A
Hệ thống dàn giáo an toàn bao che xung quanh dự án
Hệ thống dàn giáo an toàn bao che xung quanh dự án
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp B
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp B
Thi công kết cấu tầng điển hình dầm sàn tháp A
Thi công kết cấu tầng điển hình dầm sàn tháp A

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 05/2023

Tới ngày 18/05/2023, Tiến độ căn hộ Bcons Polygon đang được thi công kết cấu phần thân. Khách hàng thanh toán theo PTTT chuẩn đóng tiền lũy tiến 40%.

Mặt bằng dầm sàn tháp A - Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023
Mặt bằng dầm sàn tháp A – Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023
Mặt bằng dầm sàn tháp B - Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023
Mặt bằng dầm sàn tháp B – Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023
Thi công kết cấu cột vách Tháp A - Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023
Thi công kết cấu cột vách Tháp A – Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023
Thi công kết cấu cột vách Tháp B - Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023
Thi công kết cấu cột vách Tháp B – Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp A - Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023
Thi công kết cấu dầm sàn tầng điển hình Tháp A – Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/05/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 04/2023

Ngày 18/04/2023, Tiến độ căn hộ Bcons Polygon đã được thi công kết cấu phần thân. Khách hàng thanh toán PTTT chuẩn đóng tiền lũy tiến 35%.

Một số hình ảnh cập nhật mới nhất về tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon ngày 18/04/2023:

Thi công kết cấu phần thân - Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/04/2023
Thi công kết cấu phần thân – Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/04/2023
Thi công kết cấu phần thân - Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/04/2023
Thi công kết cấu phần thân – Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/04/2023
Thi công kết cấu phần thân - Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/04/2023
Thi công kết cấu phần thân – Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/04/2023
Thi công kết cấu phần thân - Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/04/2023
Thi công kết cấu phần thân – Tiến độ xây dựng Bcons Polygon 18/04/2023

Cập nhật ngày 01/04/2023, Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon đang được thi công kết cấu phần thân. Khách hàng thanh toán PTTT chuẩn đóng tiền lũy tiến 35%.

Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình tháng 04/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 03/2023

Update mới nhất ngày 4/3/2023, căn hộ Bcons Polygon hiện tại đã xây dựng đổ sàn tầng 02, tiến độ thi công vẫn đang duy trì đều đặn 3 ca/ngày.
Khách hàng thanh toán theo PTTT chuẩn bắt đầu đóng tiền thanh toán đợt 3.

Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình
Tiến độ xây dựng căn hộ chung cư Bcons Polygon An Bình

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS POLYGON THÁNG 02/2023

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023
Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 02/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS POLYGON THÁNG 01/2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Polygon tháng 1-2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS POLYGON THÁNG 12

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Polygon tháng 12 đã hoàn thiện nhiều hạng mục về cơ sở hạ tầng như:

 • Đã hoàn thiện sàn hầm tầng 2, vách hầm tầng 2
 • Đang thi công kè + vách hầm tầng 1
 • Hiện tại đang tiến hành ký Hợp đồng mua bán dự án Bcons Polygon và đã bàn giao lại HĐMB có mộc đến khách hàng.

Sau đây, cùng Bcons Việt Nam xem qua các hình ảnh về tiến độ dự án căn hộ Bcons Polygon mới nhất nhé.

Video Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 12

Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 12 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 12

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS POLYGON THÁNG 11

Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 11

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Polygon tháng 11 đã hoàn thiện nhiều hạng mục về cơ sở hạ tầng như:

 • Đã hoàn thiện phần móng dự án – và đặc biệt là đã có giấy nghiệm thu móng
 • Đã hoàn thiện sàn hầm tầng 2
 • Đang thi công kè + vách hầm tầng 2
 • Hiện tại đang tiến hành ký Hợp đồng mua bán dự án Bcons Polygon

Có thể xem thêm các bài viết: Cập nhật pháp lý dự án Bcons Polygon mới nhất

Sau đây, cùng Bcons Việt Nam xem qua các hình ảnh về tiến độ dự án căn hộ Bcons Polygon mới nhất nhé.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 11 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 11

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS POLYGON THÁNG 10

Video Flycam Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10

Video Flycam Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10

Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Polygon tháng 10 đã hoàn thiện nhiều hạng mục về cơ sở hạ tầng như: Ép cọc, xây đài móng, hầm 2 và đang hoàn thiện hầm 1. Nhà mẫu căn hộ cũng đã hoàn thành và khai trương cho khách hàng tham quan vào ngày 15 tháng 05 năm 2022 vừa qua.

Tổng Quan Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon

Tổng Quan Dự Án Căn Hộ Bcons Polygon Bình Dương

Từ những ngày đầu quý II năm 2022, chủ đầu tư vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai, thi công các hạng mục về cọc, móng và tầng hầm, đồng thời hoàn tất hồ sơ pháp lý cho dự án để tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư. Hiện tại Quý khách hàng đã nhận được thông báo ký Hợp đồng mua bán dự án Bcons Polygon từ ngày 1 – 15/11/2022 qua SMS.

Cùng đội ngũ Bcons Việt Nam cập nhập hình ảnh tiến độ xây dựng dự án Bcons Polygon tháng 10 nhé!

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Polygon Tháng 10 Năm 2022

Có thể xem thêm chi tiết dự án tại: Dự án căn hộ Bcons Polygon

KÝ GỬI BCONS POLYGON AN BÌNH

Chúng tôi có nhận mua bán, ký gửi, cho thuê căn hộ, Officetel, căn hộ Thương Mại Dịch Vụ, Shophouse dự án chung cư Bình Dương. Quý Khách hàng cần hỗ trợ thông tin về mua bán, ký gửi, cho thuê Bcons Polygon Bình Dương vui lòng liên hệ qua Điện thoại, iMessage, Viber, Zalo hoặc Wechat qua số điện thoại 08 2625 7777

Quý Khách hàng cần hỗ trợ mua bán lại, ký gửi căn hộ Bcons Polygon Bình Dương vui lòng nhắn thông tin mã căn hộ Bcons Bình Dương qua Zalo/Viber qua số điện thoại 08 2625 7777 với nội dung như sau:

 • Bán/ cho thuê căn hộ Bcons Polygon Bình Dương Mã căn hộ: …. ( Block …. – Tầng….. – căn số ……)
 • Diện tích xây dựng: …….m2
 • Giá bán gồm VAT + Phí bảo trì trên hợp đồng: ….. vnđ
 • Lợi nhuận muốn thu về ( sau khi trừ các chi phí: phí môi giới, công chứng, thuế….): …. vnđ
 • Tiến độ thanh toán trên hợp đồng: ……………. ( Anh/chị vui lòng chụp tiến độ thanh toán trên hợp đồng của mình để chúng tôi biết tiến độ thanh toán còn lại trên hợp đồng)
 • Họ tên & SĐT liên hệ: …….

Hoặc đăng ký ký gửi bán/cho thuê tại đây

[contact-form-7 404 "Not Found"]

CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ BCONS POLYGON BÌNH DƯƠNG

(Phone, iMessage, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

Rate this post

BCONS VIỆT NAM | SGD BẤT ĐỘNG SẢN BCONS

Bcons Việt Nam là trang thông tin mua bán các dự án bất động sản của chủ đầu tư Bcons. Tổng hợp & cập nhật thông tin dự án , tiến độ xây dựng, giá mua bán cho thuê căn hộ Bcons thường xuyên và liên tục. Tất cả thông tin đều được kiểm định kỹ càng trước khi xuất bản