Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala hiện đang được xây dựng đến đâu? Có đảm bảo nhu cầu của khách hàng hay không? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được cập nhật thường xuyên và liên tục tại danh mục Tiến độ Bcons Sala. Cùng Bcons Việt Nam tìm hiểu tiến độ dự án căn hộ Bcons Sala tháng 12 năm 2022 đang ở giai đoạn nào nhé!

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 02 NĂM 2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA THÁNG 01 NĂM 2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 12 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 12 năm 2022 đã cất nóc vào tháng trước.
 • Phần hoàn thiện hiện đã và đang xây dựng đến tầng 25
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – VIDEO FLYCAM

Video Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – HÌNH ẢNH FLYCAM

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 11 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 11 năm 2022 đã cất nóc.
 • Phần hoàn thiện hiện đã và đang xây dựng đến tầng 23
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – HÌNH ẢNH FLYCAM

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – LỄ CẤT NÓC 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

FLYCAM TIẾN ĐỘ THI CÔNG BCONS SALA ĐÔNG TÂN 15 THÁNG 10/2022

Video Flycam tiến độ dự án Bcons Sala ngày 15/10/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA 15 THÁNG 10 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 15 tháng 10 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 29, xây dựng hoàn thiện tầng 21,22.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

FLYCAM TIẾN ĐỘ THI CÔNG BCONS SALA ĐÔNG TÂN ĐẦU THÁNG 10/2022

Video Flycam tiến độ dự án Bcons Sala ngày 02/10/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 10 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 02 tháng 10 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 27, xây dựng hoàn thiện tầng 18,19.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala – Đổ Beetong Sàn Tầng 27

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022
Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022
Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala – Xây Hoàn Thiện Tầng 20

FLYCAM TIẾN ĐỘ THI CÔNG BCONS SALA ĐÔNG TÂN THÁNG 09/2022

Video Flycam tiến độ dự án Bcons Sala ngày 12/09/2022

 

Video Flycam tiến độ dự án Bcons Sala ngày 01/09/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 09 NĂM 2022

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala ngày 12 tháng 09 năm 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 12 tháng 09 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 25, xây dựng hoàn thiện tầng 16,17.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala – Đổ sàn tầng 25

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala – Xây hoàn thiện tầng 16,17

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala ngày 01 tháng 09 năm 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 01 tháng 09 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 22, xây dựng hoàn thiện tầng 14,15.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Ngày 01/09/2022 Bcons Sala đã đổ sàn tầng 22

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Ngày 01/09/2022 Bcons Sala đã đổ xây tường hoàn thiện tầng 14,15.

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

FLYCAM TIẾN ĐỘ THI CÔNG BCONS SALA ĐÔNG TÂN THÁNG 08/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 07 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 07 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 17.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Ngày 15/07/2022 Bcons Sala đã đổ sàn tầng 15

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ thi công Bcons Sala nhìn từ tầng trệt

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Các công nhân hoạt động 24/7 để hoàn thành đúng tiến độ

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Công nhân thi công Bcons Sala về đêm

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Hình ảnh thi công Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công bên trong Bcons Sala

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 06 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 06 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 13.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Bên trong

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Cổng chính

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala nhìn từ trên cao

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 05 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 05 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 07.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala nhìn từ trên cao

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công làm việc

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Nhìn từ cổng chính

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Công nhân đang họp thứ 2 đầu tuần

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 03 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 01 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 03.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Hình ảnh công nhân thi công sắt thép

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công chuẩn bị đổ sàn

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 02 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 01 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 02.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 02 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 02 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 01 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 01 năm 2022 đã hoàn thiện xong phần móng, đang chuẩn bị lên sàn tầng 01.
 • Thời gian ký HĐMB dự án Bcons Sala dự kiến ngày 15 – 25 tháng 01/2022.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala view DT743B

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala View Dĩ An

Bcons Sala là dự án căn hộ thứ 7 mang thương hiệu chủ đầu tư Bcons. Các căn hộ Bcons nổi bật với thiết kế tối ưu công năng 2 PN với diện tích chủ đạo 45 – 51 – 56 – 62 m2. Đặc biệt tại Bcons Sala khách hàng có thể sử dụng đòn bẩy tài chính chỉ với 225 triệu ( 15% giá trị căn hộ) khi ký HĐMB, phần còn lại được hỗ trợ vay với lãi suất 0% đến khi nhận nhà.

Có thể nói đây là một chính sách cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng đầu tư tích luỹ tài sản hoặc khách hàng đang có nhu cầu sở hữu nhà.

Xem thêm chi tiết: Căn hộ Bcons Sala

CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ BCONS SALA BÌNH DƯƠNG

(Phone, iMessage, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

5/5 - (1 bình chọn)

BCONS VIỆT NAM | SGD BẤT ĐỘNG SẢN BCONS

Bcons Việt Nam là trang thông tin mua bán các dự án bất động sản của chủ đầu tư Bcons. Tổng hợp & cập nhật thông tin dự án , tiến độ xây dựng, giá mua bán cho thuê căn hộ Bcons thường xuyên và liên tục. Tất cả thông tin đều được kiểm định kỹ càng trước khi xuất bản