Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala hiện đang được xây dựng đến đâu? Có đảm bảo nhu cầu của khách hàng hay không? Thông tin chi tiết về tiến độ xây dựng dự án sẽ được cập nhật thường xuyên và liên tục tại danh mục Tiến độ Bcons Sala. Cùng Bcons Việt Nam tìm hiểu tiến độ dự án căn hộ Bcons Sala tháng 12 năm 2023 đang ở giai đoạn nào nhé!

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 09 NĂM 2023

Cập nhật ngày 25/08/2023, căn hộ Bcons Sala đang bàn giao căn hộ cho khách hàng:

Bàn giao căn hộ
Bàn giao căn hộ
Hoàn thiện khuôn viên dự án 2
Hoàn thiện khuôn viên dự án 2
Hoàn thiện khuôn viên dự án 3
Hoàn thiện khuôn viên dự án 3
Hoàn thiện khuôn viên dự án
Hoàn thiện khuôn viên dự án
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 08 NĂM 2023

Cập nhật ngày 25/07/2023, căn hộ Bcons Sala đang thi công hoàn thiện bên trong và bên ngoài dự án:

Hoàn thiện căn hộ trước khi bàn giao 25.07 1
Hoàn thiện căn hộ trước khi bàn giao 25.07 1
Hoàn thiện căn hộ trước khi bàn giao 25.07
Hoàn thiện căn hộ trước khi bàn giao 25.07
Hoàn thiện khuôn viên dự án 25.07
Hoàn thiện khuôn viên dự án 25.07
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam) 25.07
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam) 25.07
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà 25.07
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà 25.07

Theo cập nhật ngày 10/07/2023, căn hộ Bcons Sala đang thi công hoàn thiện bên trong và bên ngoài dự án:

Hoàn thiện căn hộ trước khi bàn giao
Hoàn thiện căn hộ trước khi bàn giao
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam)
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam)
Hoàn thiện Shophouse chuẩn bị bàn giao
Hoàn thiện Shophouse chuẩn bị bàn giao
Nghiệm thu căn hộ trước khi bàn giao
Nghiệm thu căn hộ trước khi bàn giao
Sơn hoàn thiện công viên trước dự án
Sơn hoàn thiện công viên trước dự án
Thi công hoàn thiện khuôn viên dự án
Thi công hoàn thiện khuôn viên dự án
Thi công sân vườn
Thi công sân vườn

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 06 NĂM 2023

Cập nhật ngày 23/06/2023, dự án Bcons Sala đang gấp rút hoàn thiện bên ngoài và bên trong của tòa nhà:

Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam)
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam)
Nghiệm thu cán nền sân vườn
Nghiệm thu cán nền sân vườn
Thi công lắp camera hành lang
Thi công lắp camera hành lang
Thi công lát nền phòng khách căn hộ
Thi công lát nền phòng khách căn hộ

Mới nhất ngày 03/06/2023, Bcons Sala đang tiến hành tới bước thi công hoàn thiện bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam)
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam)
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Tây Bắc)
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Tây Bắc)
Kiểm tra cao độ cửa sổ
Kiểm tra cao độ cửa sổ
Thi công hệ thống Mep căn hộ
Thi công hệ thống Mep căn hộ
Thi công Ốp gạch tường Nhà vệ sinh căn hộ
Thi công Ốp gạch tường Nhà vệ sinh căn hộ

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 05 NĂM 2023

Theo cập nhật mới nhất, ngày 18/05/2023, tiến độ xây dựng Bcons Sala như sau: đang thi công hoàn thiện ở bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam)
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Đông Nam)
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Tây Bắc)
Hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà (Hướng Tây Bắc)
Kiểm tra cao độ cửa sổ
Kiểm tra cao độ cửa sổ
Kiểm tra tường tô shophouse
Kiểm tra tường tô shophouse
Lắp điện căn hộ
Lắp điện căn hộ
Sơn hoàn thiện hành lang
Sơn hoàn thiện hành lang
Thi công xương trần shophouse
Thi công xương trần shophouse

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 04 NĂM 2023

Theo cập nhật mới nhất, ngày 18/04/2023, tiến độ xây dựng Bcons Sala như sau: đang thi công hoàn thiện ở bên trong và bên ngoài dự án.

Tiến độ xây dựng Bcons Sala ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala ngày 18/04/2023
Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala ngày 18/04/2023

Cập nhật tiến độ xây dựng Căn hộ Bcons Sala ngày 01/04/2023:

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 04/2023
Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 04/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BCONS SALA THÁNG 02 NĂM 2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 02/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CĂN HỘ BCONS SALA THÁNG 01 NĂM 2023

Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023
Tiến độ xây dựng căn hộ Bcons Sala Dĩ An tháng 01/2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 12 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 12 năm 2022 đã cất nóc vào tháng trước.
 • Phần hoàn thiện hiện đã và đang xây dựng đến tầng 25
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – VIDEO FLYCAM

Video Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – HÌNH ẢNH FLYCAM

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 12

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 12

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 11 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất tháng 11 năm 2022 đã cất nóc.
 • Phần hoàn thiện hiện đã và đang xây dựng đến tầng 23
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – HÌNH ẢNH FLYCAM

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 11

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA – LỄ CẤT NÓC 

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Ban Lãnh Đạo Và Giám Sát Bcons Tham Dự Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 11

Lễ Cất Nóc Dự Án Bcons Sala Tháng 11

FLYCAM TIẾN ĐỘ THI CÔNG BCONS SALA ĐÔNG TÂN 15 THÁNG 10/2022

Video Flycam tiến độ dự án Bcons Sala ngày 15/10/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA 15 THÁNG 10 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 15 tháng 10 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 29, xây dựng hoàn thiện tầng 21,22.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala 15 Tháng 10 Năm 2022

FLYCAM TIẾN ĐỘ THI CÔNG BCONS SALA ĐÔNG TÂN ĐẦU THÁNG 10/2022

Video Flycam tiến độ dự án Bcons Sala ngày 02/10/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 10 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 02 tháng 10 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 27, xây dựng hoàn thiện tầng 18,19.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala – Đổ Beetong Sàn Tầng 27

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022
Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022
Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 10 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Căn Hộ Bcons Sala – Xây Hoàn Thiện Tầng 20

FLYCAM TIẾN ĐỘ THI CÔNG BCONS SALA ĐÔNG TÂN THÁNG 09/2022

Video Flycam tiến độ dự án Bcons Sala ngày 12/09/2022

Video Flycam tiến độ dự án Bcons Sala ngày 01/09/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 09 NĂM 2022

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala ngày 12 tháng 09 năm 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 12 tháng 09 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 25, xây dựng hoàn thiện tầng 16,17.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala – Đổ sàn tầng 25

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala – Xây hoàn thiện tầng 16,17

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Ngày 12 Tháng 09 Năm 2022

Tiến độ xây dựng dự án Bcons Sala ngày 01 tháng 09 năm 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất ngày 01 tháng 09 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 22, xây dựng hoàn thiện tầng 14,15.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Ngày 01/09/2022 Bcons Sala đã đổ sàn tầng 22

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Ngày 01/09/2022 Bcons Sala đã đổ xây tường hoàn thiện tầng 14,15.

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến độ xây dựng Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 09 Năm 2022

FLYCAM TIẾN ĐỘ THI CÔNG BCONS SALA ĐÔNG TÂN THÁNG 08/2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 07 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 07 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 17.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Ngày 15/07/2022 Bcons Sala đã đổ sàn tầng 15

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ thi công Bcons Sala nhìn từ tầng trệt

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Các công nhân hoạt động 24/7 để hoàn thành đúng tiến độ

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Công nhân thi công Bcons Sala về đêm

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Hình ảnh thi công Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 07 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công bên trong Bcons Sala

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 06 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 06 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 13.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Bên trong

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Cổng chính

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala nhìn từ trên cao

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 06 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 05 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 05 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 07.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala nhìn từ trên cao

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công làm việc

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Nhìn từ cổng chính

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 05 Năm 2022

Công nhân đang họp thứ 2 đầu tuần

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 03 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 01 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 03.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Hình ảnh công nhân thi công sắt thép

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Hình ảnh công nhân đang thi công chuẩn bị đổ sàn

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 02 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 01 năm 2022 đang chuẩn bị lên sàn tầng 02.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 02 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 03 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 02 Năm 2022

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN BCONS SALA THÁNG 01 NĂM 2022

 • Cập nhật tiến độ xây dựng Bcons Sala Bình Dương mới nhất đầu tháng 01 năm 2022 đã hoàn thiện xong phần móng, đang chuẩn bị lên sàn tầng 01.
 • Thời gian ký HĐMB dự án Bcons Sala dự kiến ngày 15 – 25 tháng 01/2022.
 • Khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn để xem các thông tin về pháp lý dự án Bcons Sala mới nhất.

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala view DT743B

Tiến Độ Xây Dựng Dự Án Bcons Sala Tháng 01 Năm 2022

Tiến Độ Xây Dựng Bcons Sala View Dĩ An

Bcons Sala là dự án căn hộ thứ 7 mang thương hiệu chủ đầu tư Bcons. Các căn hộ Bcons nổi bật với thiết kế tối ưu công năng 2 PN với diện tích chủ đạo 45 – 51 – 56 – 62 m2. Đặc biệt tại Bcons Sala khách hàng có thể sử dụng đòn bẩy tài chính chỉ với 225 triệu ( 15% giá trị căn hộ) khi ký HĐMB, phần còn lại được hỗ trợ vay với lãi suất 0% đến khi nhận nhà.

Có thể nói đây là một chính sách cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng đầu tư tích luỹ tài sản hoặc khách hàng đang có nhu cầu sở hữu nhà.

Xem thêm chi tiết: Căn hộ Bcons Sala

CHUYÊN NHẬN MUA BÁN KÝ GỬI – CHO THUÊ – THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ BCONS SALA BÌNH DƯƠNG

(Phone, iMessage, Viber, Zalo, Whatsapp, Wechat)

Rate this post

BCONS VIỆT NAM | SGD BẤT ĐỘNG SẢN BCONS

Bcons Việt Nam là trang thông tin mua bán các dự án bất động sản của chủ đầu tư Bcons. Tổng hợp & cập nhật thông tin dự án , tiến độ xây dựng, giá mua bán cho thuê căn hộ Bcons thường xuyên và liên tục. Tất cả thông tin đều được kiểm định kỹ càng trước khi xuất bản